JászInform Jaszinform.hu Belépés Regisztráció
Összefoglalják értékeinket
 

Összefoglalják értékeinket


2015. február 1. 16:37 Banka Csaba
ÉRTÉKTÁR | Legelőször a jászkürtöt, a jász hímzést, a jász viseletet és a csángó fesztivált szeretnék javasolni Jászberényből, hogy a megyei értéktárba bekerüljenek, ezzel párhuzamosan viszont megkezdik összeállítani a térség szellemi, kulturális, történeti, gazdasági területen létező értékeinek adattárát is.

 

– Jászberényben nemrégiben megkezdte munkáját a Városi Értéktár Bizottság, hasonlóan több más, térségi településéhez, ugyanakkor szeretnénk azt elérni az elkövetkezőkben, hogy egy Jászsági Értéktárat is létrehozzunk – mutatott rá Hortiné Dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója.
Az intézményvezető kiemelte, hogy az értéktár összeállítását nagy felelőséggel kezdte meg a város bizottsága, ugyanakkor egyelőre még hivatalos javaslatot a megyei értéktár bizottság felé nem fogalmaztak meg. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen komoly dokumentációval kell alátámasztani minden javaslatot.
A bizottság első körben várhatóan a jászkürt, a jász hímzés, a jász viselet, valamint a jászberényi csángó fesztivál felvételét javasolja majd a megyei értékek közé. A Jászság történeti, szellemi örökségének részét képezik a felsoroltak, ezzel együtt is csak megfelelő formában terjeszthetők a megyei bizottság felé.

– Több feladatot is el kell végezni párhuzamosan. Az elsődlegesen felterjesztendő értékek igényes indoklásának előkésztése mellett hozzá kell látni egy inventárium, egy adattár elkészítésének is, ami minden területről, a szellemi, kulturális, történeti, tárgyi, gazdasági értékek összefoglalását adná. A városi értéktár létrehozásával együtt pedig fontos volna, hogy a Jászság is létrehozza a maga értékeinek összefoglalóját. Gondolok itt arra, hogy a Jász Emlékmű ugyan Jászberényben áll, de nem csak a város, hanem az egész Jászság számára értéket jelent, akkor pedig helyet kell kapnia a térségi értéktárban.
A hagyományos és digitális formában is elkészülő adattárat azután – tette hozzá Hortiné Dr. Bathó Edit – elérhetővé teszik mindazok számára akik érdeklőnek utána. A megyei értéktárba pedig csak olyan javaslatokat lehet megfogalmazni, amely megfelelő dokumentációval alátámasztott.


– Természetesen az első körben benyújtottak mellett számos olyan érték létezik, ami meglátásunk szerint nem csak a város, a megye, de az egész ország számára is fontos. A felsoroltak mellett ott kell majd lennie véleményünk szerint például Déryné Széppataki Róza munkásságának, Gerevich Aladár sportteljesítményeinek, Székely Mihály művészetének – a sort még hosszasan lehetne folytatni –, hiszen nem csak a Jászság, de az egész nemzet számára maradandót alkottak.
A hungarikum már egy következő lépés
Ahhoz, hogy a helyi- és megyei értékekből, nemzeti értéktárban is szerepeljen jó néhány, hosszú folyamatnak kell lezajlania. Csak ezek után jöhet szóba az az országos bizottság javaslata alapján, hogy az elfogadott értékekből hungarikum legyen. A folyamatot viszont helyi szinten kell megkezdeni. – Sok munka kell ahhoz, hogy egy egy ötletből javaslat szülessen. Hiszen bárki megfogalmazhatja ötletét, ugyanakkor ez kizárólag a megfelelően alátámasztott háttéranyaggal, dokumentációval válhat javaslattá, majd elismert városi, megyei értékké – tette hozzá Hortiné Dr. Bathó Edit.

 

Forrás: www.szoljon.hu


Versenyszféra - Jászsági cégek, vállalkozások     Közszféra - Jászsági önkormányzatok, hivatalok     Civil szféra- Jászsági egyesületek, alapítványok

Adatvédelem     Regisztráció - szabályzat     Kapcsolat